head-top-bg

პროდუქტები

  • Urea Phosphate UP

    შარდოვანა ფოსფატი UP

    როგორც მაღალეფექტური სასუქი, შარდოვანის ფოსფატს აქვს გავლენა მცენარეებზე ადრეული და საშუალოვადიანი პერიოდის განმავლობაში, რაც მნიშვნელოვნად სჯობს ტრადიციულ სასუქებს, როგორიცაა შარდოვანა, ამონიუმის ფოსფატი და კალიუმის დიჰიდროფოსფატი.