head-top-bg

პროდუქტები

  • Organic Liquid Fertilizer

    ორგანული თხევადი სასუქი

    ზღვის მცენარეების ექსტრაქტის თხევადი მოპოვებულია წყალმცენარეების წყალმცენარეებიდან სხვა ინგრედიენტის გარეშე. მდიდარი საკვები ნივთიერებების შემცველობით, ზღვის მცენარეების ექსტრაქტი თხევადი არის ორგანული სასუქის იდეალური ინგრედიენტი. მას შეუძლია მიაწოდოს სხვადასხვა საკვები ნივთიერებები, მათ შორის NPK, ზღვის მცენარეების აქტიური ნივთიერებები, მიკროელემენტი, ბუნება PGR და ა.შ. .